Jdi na obsah Jdi na menu
 


astral

25. 3. 2010

Astrální cestování je užitečná, zajímavá a prospěšná, často karmicky pozitivní praktika. To tvrdím. Nikdo však netvrdí, že je to snadné, a že to není vůbec nebezpečné. Jíst příborem také není úplně bezpečné. Můžete si vidličkou vypíchnout oko a také si můžete způsobit vážná zranění příborovým nožem... Když scházíte po schodech MŮŽETE si zlomit vaz. Ale jak často se to stává? Přesto to není zcela bezpečné. Ani astrální cestování není zcela bezpečné. Může narušit vaši psychiku, mohou vás "napadnout" stvůry z jiných sfér (ale nemohou vám skutečně uškodit).

Pokud astrálně cestujete, nemůžete si nic vzít s sebou, kromě informací a znalostí. Stejně tak se musíte i vrátit - obohaceni jen o informace, znalosti. Během astrálního spojení se mezi vaší duší a vaším tělem udržuje spojení, které vidíte jako stříbrnou šňůru. Kromě vás jí nevidí nikdo, kdo zrovna také astrálně necestuje, a nebo není mimořádně senzibilní. Během astrálního cestování vnímáte většinou čas jinak, individuálně. Astrální cestování nezná omezení vzdálenosti, nezná překážky v podobě zdí ani jiných hmotných bariér. Astrálně cestovat můžete takřka neomezeně dlouho, ale přeženete-li to, uškodí to vašemu fyzickému tělu. A proto opatrně, ale přímo do toho! Je pár věcí, na které nemáte vliv. O astrální cestování se nepokoušejte v přílišném vlhku a za bouřky.

Babské povídačky a pověry o létání čarodějnic na koštěti jsou vlastně odkazem na tradiční využívání astrálního cestování namísto skutečného létání. V minulosti bylo poměrně běžné užívání čarodějnických mastí k dosažení stavu pozměněného vědomí a vnímání. Většina takových přípravků je složena z vysoce nebezpečných bylin (zmínka v části bylinky u blínu), toxických a nezřídka i smrtelně jedovatých pro lidský organismus, jejichž užívání laiky, půl-laiky a začátečníky může mít fatální následky.

Během objevování a rozšiřování vašich astrálních schopností je důležité vybrat si místo a čas, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Běžně totiž, pokud jste vyrušeni během astrálního letu, vaše duše se v přirozené obraně prudce vrátí do těla. Je to cosi jako šok pro celý organismus i duši, být prudce stržen zpět uprostřed cesty, a je to značně nepříjemné až nebezpečné, a proto si zvolte místo a čas, kdy můžete být nerušeni. (Pozor na moderní vymoženosti typu pípající digitální hodinky, mobilní telefon…) Pokud se rozhodnete cestovat doma a v domě jsou i ostatní rodinní příslušníci, je rozhodně dobré jim říct, o co se hodláte pokusit, aby v případě, že vás zastihnou v tomto stavu nebyli tolik vyvedení z míry. Co se týče návratu do těla, který je častým tématem otázek těch, co by chtěli zkusit ale bojí se, je odpověď snadná. Stačí pomyslet, přát si, trošku se soustředit na návrat a sklouznete zpět tam kam patříte - do svého těla - bez obtíží a hladce.


1)Tato metoda se provádí, když jdeme spát. Potřebujete nějaký předmět na který se dokážete soustředit, udržet na něm pozornost, může to být měsíc v úplňku, hvězdy, krystal, ale klidně i oblíbená panenka! Použijte cokoliv uznáte za vhodné.
Jen ne svíčku či cokoliv hořícího!
Tato metoda vyžaduje uspání fyzického těla, proto by jste nikdy neměli nechat hořet bez dozoru. Autorka textu upřednostňuje křišťálovou kouli.
Umístěte předmět na dohled, a lehněte si do své postele. Zírejte na předmět a podřimujte. Prvních několik pokusů může být otravné, můžete dokonce usnout a… …nic. Ale na několikátý pokus to autorce vyšlo.
Stále na předmět zírejte. Jak vaše víčka těžknou, stále zírejte na vytyčený předmět. Vaše oči se nakonec mohou zavřít, ale vy stále uvidíte daný předmět. Stále na něj budete zírat. Posaďte se, vstaňte, a nebuďte překvapení pohledem na své fyzické tělo, klidně spící na posteli.
Autorce tento způsob vyhovuje a funguje. No, a když už jsme z těla ven, využijme toho a dělejme, cokoliv si budeme přát, dokážeme cestovat i na poměrně velké vzdálenosti. Ze začátku však pravděpodobně jako většina budete pocit osvobození od fyzického těla vnímat jako nezvyklý a nepřirozený, a tak se neodvážíte daleko - ale časem vás už nebude omezovat nic.
Tento čas je jen váš. Řekněte lidem že se o toto pokoušíte a nepřejete si býti rušeni.


2)Nekřižte ruce a ani nohy - pokud je křížíme, podvědomě se tak držíme zpátky. Proto je důležité mít nohy a ruce uvolněné. Je třeba, aby vaše astrální cesta měla nějaký cíl. Poprvé je to celkem snadné. Vašim cílem je opustit vaše tělo a vznášení maximálně několik metrů od něj. Při 1. cestě je důležité neopouštět svůj pokoj. Proveďte postupnou relaxaci. Až budete naprosto uvolněni, soustřeďte se na dýchání. Uvědomte si své tělo, ať už je kdekoliv. Uvědomte si místnost ve které se nacházíte a vaše vědomí. Vaše mysl musí zůstat uvolněná a klidná. Myslete na cíl své astrální cesty a na to, jak je pro vás důležité, abyste ji vykonali. Nyní zaměřte svou pozornost na čelo a nechte svou mysl, aby se v tomto místě oddělila od těla. Pravděpodobně budete mít pocit, že se propadáte nebo vznášíte. Za začátku vám to bude nepříjemné, ale nechte věcem volný průběh a nebojte se, strach vás může stáhnout zpět do fyzického těla. Někdy to jde hladce na poprvé a jindy to naopak trvá. Největší potíž je v tom, že lidé často zazmatkují jakmile ucítí, že klesají anebo že se vznášejí. Jakmile ucítíte, že klesáte skrze povrch vašeho lůžka, je to jenom dobře. I zde platí, že první pokus je ten nejtěžší. Je skvělé pokud se vám astrálně cestovat podaří hned na poprvé, ale vězte, že některým lidem to trvá i 4 měsíce zkoušení, než se to naučí. (Pozn.: Eurik; někdy to trvá i déle, záleží na intenzitě snažení a podpůrných prostředcích a okolnostech...) Předpokládejme, že se vám podařilo úspěšně opustit vaše tělo a že se teď nad ním vznášíte. Nyní si v duchu přejte ocitnout se v rohu místnosti, než se vám tuto myšlenku podaří zformulovat, budete tam. Osahejte si stěny a přesvědčete se, jak pevné a poddajné se vám zdají. Záleží to od toho, jak pevného astrálního dvojníka máte. Postupně navštivte všechny rohy místnosti. Nakonec si představte, že se vracíte zpět do svého fyzického těla. Tento návrat bývá někdy snadný a klidný, jindy se však může zdát prudký. Doporučuji se vracet pomaleji, ale i při hladkém dosednutí na zem nejspíše pocítíte náraz. Všeobecně platí, že čím dál jste od fyzického těla, tím je otřes větší. Po návratu do těla zůstaňte chvíli ležet. Potom si zapište své zážitky a pocity. Jakmile se vám cesta zdaří, budete si ji chtít co nejdříve zopakovat, ale radím vyčkat 24 hodin, protože je to přeci jen psychický nápor a i organismus potřebuje čas na vzpamatování se.
Pro druhý pokus je dobré někoho požádat aby napsal na papír pár čísel a slov a papír umístil do svého pokoje. Během své astrální cesty tento pokoj navštívíte a číslice přečtete.
Pomaloučku se uvolňujte. Není kam spěchat. Čím klidnější a uvolněnější budete, tím lehčeji své tělo opustíte. Napodruhé to obvykle jde o mnoho snáz. Strach z neznáma, který všichni prožíváme, se mezitím rozplyne a nahradí jej pocit očekávání. Jakmile dokončíte postupnou relaxaci, představte si, že se propadáte do nicoty.
Znenadání zjistíte, že jste se ocitli mimo své fyzické tělo. Pravděpodobně se budete vznášet cca 30 centimetrů nad ním. Představte si sami sebe jak vstáváte a okamžitě se napřímíte. Pozorněji si prohlédněte své astrální tělo. Představujte si sami sebe v různých šatech a všimněte si, že hned jak na ně pomyslíte, se v nich ocitnete.
Tentokrát si povšimněte i tenoučké stříbrné šňůry, která spojuje astrální tělo s tělem fyzickým. Obvykle je připojena k čelu fyzického těla. Jiní lidé tvrdí, že je připojena k pupku obou těl a nebo k hlavě. Tradiční nauka praví o tom, že když se přetrhne šňůra, dotyčný člověk zemře. V bibli je např. psáno, že člověk zemře ..."když se přetrhne provaz stříbrný"...
Jakmile jsme důvěrně seznámeni se svým okolím, opustíme svůj pokoj. Možná zjistíte, že musíte použít oken nebo dveří, ale můžete též projít stropem nebo zdí. Záleží to na tom, jak pevné je vaše astrální tělo. Pokud jste zahlédli stříbrnou šňůru, teď zjistíte, že se vzpíná do nekonečna, ale i to, že s přibývající vzdáleností od vaše fyzického těla slábne. Též síla, poutající vás k f. tělu s přibývající dálkou slábne.
Nyní si všimněte 3 rychlostí astrálního cestování. První z nich je běžná rychlost, tempo krokem. Druhá se označuje za rychlost střední. Připomíná jízdu autem nebo vlakem, kdy vidíme míhající se krajinu. Třetí je nadprůměrná rychlost. Ta působí, když se během okamžiku přemisťujeme na určité vzdálené místo. Kromě těchto 3 rychlostí existuje též levitace, kterou jste již poznali, když jste se vznášeli nad svým fyzickým tělem.
Představte si sami sebe v pokoji svého přítele, který napsal na papírek ony číslice, které máte přečíst. Porozhlédněte se po pokoji a pokud je v ní i váš přítel, podívejte se co právě dělá. Najděte kus papíru a zapamatujte si je. Není to tak lehké, jak se zdá. Pro některé lidi je totiž obtížné číst, jsou-li v astrálním těle. Proto číslům věnujte nadměrnou pozornost. Nakonec vizualizujte sami sebe ve vašem pokoji a přeneste se ke svému fyzickému tělu. Představte si sami sebe ve svém f. těle a okamžitě se v něm ocitnete. Zapište si čísla. Až se spojíte s přítelem, zjistíte nakolik správně se vám podařilo přečíst čísla. Zjistěte si též, jestli váš přítel poznal, že jste jej navštívili.
Při své další cestě můžete třeba zkusit experiment - manipulaci s předměty z fyzického světa. Nakolik pro vás třeba bude obtížné přenést nějakou lehkou věc. Tak například otočit list v knize by pro vás nemělo být nijak obtížné, ale nejspíš se vám už nepodaří přenést celou knihu někam jinam. I zkušení astrální cestovatelé mají s přemisťováním věcí ve fyzickém světě problémy.
Pokuste se při svých mimotělních zážitcích navštívit co nejvíce míst. Při astrálním cestování můžete okamžitě navštívit jakékoliv místo jen tím, že na něj pomyslíte. Nejprve pro vás bude snazší navštěvovat místa, kde jste už někdy byli a které jste viděli, než ta o kterých máte mizivé představy. Chcete-li navštívit nějaké neznámé místo, je dobré, když si o něm něco přečtete a nebo si seženete fotografii, abyste si je mohli lépe představit. Není třeba na určité místo letět po stejné trase, jak byste to udělali ve fyzickém světě. K cestování na větší vzdálenosti je potřeba velké touhy. Nemáte-li dost touhy, na požadované místo se prostě nedostanete. Občas zažijete nějaký ten šok, ale nebude to nic děsivého. Čas od času budete vtaženi do svého fyzického těla dřív, než byste si přáli a nebo když to budete nejméně čekat. Můžete při tom utrpět otřes i šok. Stane-li se to, v klidu seďte a snažte se pravidelně dýchat. K náhlím návratům do těla dochází ze dvou důvodů. Buď jste si během cesty na své fyzické tělo vzpomněli a nebo vás f. tělo potřebovalo k vyřešení nějaké situace. Setkáte-li se na astrální pláni s něčím děsivým, stačí jen pomyslet na návrat do těla, hned se v něm ocitnete.


3)Další zajímavou metodou je uvolnit se jako při meditaci, celé tělo, a s dechem vyjít jakoby ven, pryč ze svého těla. Po takovém uvolnění a zklidnění, které by mělo trvat kolem deseti minut, se přestaneme soustředit na své tělo, pomalu jej přestáváme vnímat... A pak se v duchu, s plnou koncentrací opřeme lokty a zdvihneme se z postele. A... Pokud jsme byli úspěšní a měli štěstí, naše tělo leží dál na posteli - a my ne! Ano - heuréka, jsme venku, a opět cítíme onen niterní pocit uvolnění a zároveň jakési nevolnosti - že by žaludeční - ale vždyť náš těžký, bolavý či hladový žaludek zůstal tam dole - jsme volní!


4)Lehněte si, zavřete oči a úplně se uvolněte ( toto již dále nebudu vypisovat, pro všechna následující metody to samozřejmě platí ). Představte si, že jste odděleni od těla a ležíte dále ve svém těle. Představte si, že vaše tělo vibruje pomalu a astrální o trochu rychleji. Představte si, že vibrace, které procházejí vaším astrálním tělem můžete cítit, jako kdyby jste stáli před obrovitými reproduktory vysokými jako vy. Dále si představte, že se vibrace astrálního těla zvyšují a narůstají. Toto cvičení opravdu může navodit vibrace, pomocí kterých se dostanete ven z těla.


5)Představte si, že se díváte do nesmírně hluboké studně. Lezete na její okraj a skočíte do ní. Padáte hlavou dolů. Jak takto letíte volným pádem, sledujete přibližující se dno studně. Snažte se představit si pocit padání se všemi detaily. Nechte se tím pocitem unést. Podaří-li se vám to budete doslova "vyhozeni" ze svého fyzického těla.


6)Představte si černou skříňku velkou asi 7,5 cm ve vzdálenosti asi 90 cm před vámi v úrovni očí a trochu nalevo. Podržte si tento obraz asi 30 sekund. Poté si představte stejně veliký šedivý oblak, napravo od skříňky. Oblak nemá přesný tvar, ale je spíše vyšší, nežli širší. Podržte si tyto dva útvary vedle sebe dalších 30 sekund. Nyní si představte paprsek světla, jak vychází ze skříňky a pomalu přechází k šedivému oblaku. Když se ho dotkne, naplní jej světlem. Pocítíte-li přitom nějaké zvláštní vjemy, nevšímejte si jich. Autor této metody píše, že během této imaginace ucítil ostrý pocit podél páteře, pokusil se přitom hodit dozadu, aby to přešlo. Místo toho se pohnulo jeho astrální tělo a on byl venku.


7)Pokuste se určit místo, kde se nachází vaše vědomí, je to mezi očima? Či snad uprostřed hlavy? Ať je kdekoli, pokuste si představit na onom místě světelný bod. Udržte toto mínění světelného bodu několik minut. Světelný bod nemusí mít žádný předepsaný tvar, záleží na vás. Nyní si představte, jak onen světelný bod klesá dolů, do spodní části mozku. Pomalu jej přemísťujte asi o 10 cm níže, pak jím pomalu pohybujte do původní polohy. Celé to několikrát opakujte. To navozuje vibrace, které vás dostanou ven z těla.


8)Co možná nejživěji si představte, že slyšíte nějaký bzučivý zvuk v hlavě. Představte si, že bzukot je zpočátku velmi tichý, ale postupně začne nabývat na síle. Jak bzukot sílí, indukuje ve vás vibraci. Jak zvuk sílí, tak sílí i vibrace, které se zesílí natolik, že vás vyhodí z těla.


9)Představte si malou černou kuličku, která se vznáší v prostoru nad vaším čelem, asi tak ve vzdálenosti půl metru. Představte si, že se kulička začíná pomalu přibližovat k vašemu čelu, zároveň se začíná elektrizovat tak, že kolem ní můžete vidět malé blesky. Vzniklé výboje na kuličce vydávají bzučivý zvuk. Snažte se toto silné elektrické pole i pociťovat. Jak se kulička stále blíží, cítíte zvětšující se napětí, bzučivý zvuk nabývá na intenzitě a stále sílí. Kulička se zastaví asi 2 cm od vašeho čela, začne se pohybovat směrem k nohám a zpět. Během toho ve vás začnou vznikat vibrace v místě, nad kterým kulička zrovna bude, tyto vibrace budou stále sílit, i když se kulička přesune jinam. Toto by mělo navodit vibrace, které vás dostanou ven z těla.